Wizyta w celi klasztornej św. Maksymiliana Kolbego Niepokalanów, Polska

18 czerwca 1983 r.

Jan Paweł II we wczesnych godzinach porannych przybył na teren „Pawiaka”, byłego więzienia śledczego, gdzie przez dłuższą chwilę trwał w zadumie i skupieniu naprzeciw zachowanej do dziś części bramy więziennej oraz drzewa – świadka tysięcy egzekucji na dziedzińcu. Papież udał się na teren byłego getta żydowskiego na warszawskim Muranowie i klęcząc odmówił modlitwę przed Pomnikiem Bohaterów Getta.

O godz. 8.45 odleciał helikopterem do Niepokalanowa, gdzie nawiedził celę klasztorną św. Maksymiliana Marii Kolbego. Następnie spotkał się z zakonnicami i zakonnikami, należącymi do zakonów i zgromadzeń franciszkańskich. Odprawił uroczystą mszę świętą w trakcie której poświęcił krzyże misyjne.

Kolejność wydarzeń:

  • Wizyta Jana Pawła II na terenie „Pawiaka”.
  • Modlitwa papieża przed Pomnikiem Bohaterów Getta na terenie byłego getta żydowskiego na warszawskim Muranowie.
  • Przybycie do Niepokalanowa i nawiedzenie celi klasztornej św. Maksymiliana Marii Kolbego, spotkanie z zakonnicami i zakonnikami, należącymi do zakonów i zgromadzeń franciszkańskich.
  • Msza święta i poświęcenie krzyży misyjnych.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony