Wizyta na Jasnej Górze Częstochowa, Polska

4-6 czerwca 1979 r.

O godz. 9.30 papieski helikopter ląduje na placu przed bazyliką archikatedralną Świętej Rodziny. Stąd otwartym samochodem papież przejeżdża do klasztoru OO. Paulinów. Na Jasną Górę dostaje się nie przez bramę, ale białym trapem przerzuconym z wałów na pole jasnogórskie. „Spełnia się wola Maryi – jestem tutaj” – mówi ze szczytu klasztoru.

W czasie mszy świętej papież dokonuje aktu zawierzenia Matce Boskiej Częstochowskiej Kościoła w Polsce i na świecie, a także Polski i całego świata, jako Papież-pielgrzym w imieniu całego Kościoła i jako syn Kościoła w Polsce. Jako votum ofiarowuje złotą różę, przygotowaną dla sanktuarium jasnogórskiego przez papieża Pawła VI.

O godz. 17.00 przed kościołem św. Zygmunta usytuowanym na przeciwległym krańcu centralnej arterii miasta – Alei Najświętszej Marii Panny, odbywa się spotkanie diecezjan częstochowskich z Janem Pawłem II. Biskup pomocniczy Częstochowy Tadeusz Szwagrzyk wraz z 21 neoprezbiterami odprawia mszę świętą koncelebrowaną.

Wieczorem Ojciec Święty odmawia  z wiernymi Apel Jasnogórski. Modlitwę kończy wzruszającym śpiewem pieśni „Była cicha i piękna jak wiosna”.

Następnego dnia we wtorek 5 czerwca o godz. 7.30 fanfary jasnogórskie zwołują pierwszą tego dnia mszę świętą z udziałem Ojca Świętego, na którą przybyły siostry zakonne z całej Polski. O godz. 10.00 rozpoczyna się 169 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, w której po raz pierwszy uczestniczy najwyższy zwierzchnik Kościoła katolickiego. Ojciec Święty spotyka się też z Radą Naukową Episkopatu Polski.

W tym samym dniu o godz. 17.00 Jan Paweł II odprawia uroczystą mszę świętą koncelebrowaną przez biskupów z metropolii wrocławskiej z arcybiskupem Henrykiem Gulbinowiczem na czele i wygłasza okolicznościowe przemówienie do wiernych Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego.

We środę 6 czerwca o godz.14.00 papież przyjmuje na audiencji w bazylice jasnogórskiej pielgrzymów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod przewodnictwem Wielkiego Kanclerza KUL bp. Bolesława Pylaka, na zakończenie spotkania błogosławiąc krzyże, które studenci i profesorowie nieśli w pielgrzymce na Jasną Górę.

Na koniec o godz. 17.00 Jan Paweł II odprawia wraz z biskupem katowickim Herbertem Bednorzem, jego biskupami pomocniczymi oraz biskupami z Częstochowy i Opola uroczystą mszę świętą dla wiernych z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, homilię poświęcając chrześcijańskiemu wymiarowi pracy.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony