U stóp Chrystusa Odkupiciela Rio de Janeiro, Brazylia

2 lipca 1980 r.

Jednym z głównych celów pielgrzymki Jana Pawła II do Brazylii były obchody 25. rocznicy powstania CELAM - Rady Biskupów Ameryki Łacińskiej. W katedrze Św. Sebastiana, gdzie Rada powstała w 1955 roku, papież spotkał się z jej 150 przedstawicielami. Przewodniczący CELAM Alfonso Lopez Trujillo, arcybiskup Medellin w Kolumbii, podkreślił wierność latynoskich biskupów dla Rzymu. W swoim przemówieniu. Z kolei w swym przemówieniu Jan Paweł II mówił o jedności: „Niech jedność wasza nadal będzie ożywiona miłością, która wypływa z Eucharystii korzenia i fundamentu wspólnoty chrześcijańskiej, jej znaku i przyczyny. Jest z kolei oczywiste, że owa jedność, jaka musi panować między wami, Biskupami Kościoła, musi znaleźć odbicie także wśród księży, zakonników, świeckich”. Na zakończenie papież wraz z obecnymi biskupami udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Po zakończeniu spotkania z latynoskimi biskupami, Jan Paweł II udał się na górę Corcovado. Na jej szczycie znajduje się słynny 38-metrowy pomnik Chrystusa Odkupiciela (Cristo Redentor). Papież po modlitwie, stojąc u stóp posągu, pobłogosławił miastu i całej Brazylii. Jeszcze tego samego dnia Jan Paweł II odprawił mszę świętą na słynnym piłkarskim stadionie Maracanã, wypełnionym około 200 tys. wiernych.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony