Spotkanie z katolickimi studentami Meksyk, Meksyk

31 stycznia 1979 r.

Podczas spotkania ze studentami Jan Paweł II zastanawiał się nad specyfiką uniwersytetu katolickiego. Miał w tym względzie trzy obserwacje: 1) że uniwersytet katolicki – obok wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych – powinien pomagać w całościowym rozwoju człowieka (intelekt, wola, sumienie, braterstwo); 2) absolwenci takiego uniwersytetu powinni być świetni merytorycznie i zdolni do pełnienia odpowiedzialnych funkcji, a także gotowi do dawania świadectwa o swej wierze przed światem; 3) uniwersytet katolicki powinien świecić przykładem nie tylko w wymiarze naukowym, lecz skutecznie realizować model życia wspólnoty chrześcijańskiej.

Kolejność wydarzeń:

  • Spotkanie z katolickimi studentami na błoniach przed sanktuarium w Guadalupe
  • Spotkanie z dziennikarzami

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony