Przemówienie w sanktuarium Guadalupe Meksyk, Meksyk

26-27 stycznia 1979 r.

W mieście Meksyk Jan Paweł II mówił o wierności. Przyglądając się Maryi zauważył, że wierność można rozpatrywać w czterech wymiarach. Pierwszym jest stała gotowość do rozpoznawania Bożych zamysłów we własnym życiu; drugim jest zdolność do ich zaakceptowania; trzecim jest męstwo w ich realizowaniu niezależnie od napotykanych trudności; czwartym jest wytrwałość, bo prawdziwa wierność trwa niezmiennie przez całe życie. Papież podkreślał tę kwestię, bo musiał zmierzyć się z Kościołem targanym rozbieżnymi interpretacjami nauk Soboru Watykańskiego II. Dlatego prosił Matkę Bożą z Guadalupe, aby pomogła wszystkim odpowiednio rozumieć Boże tajemnice.

Kolejność wydarzeń:

  • Msza św. w katedrze Miasta Meksyku
  • Przemówienie do meksykańskich wiernych
  • Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego Meksyku
  • Przemówienie do wspólnoty polskiej w Meksyku
  • Przemówienie do duchowieństwa i osób konsekrowanych Meksyku w sanktuarium Guadalupe
  • Msza św. w sanktuarium w Guadalupe
  • Przemówienie do meksykańskich zakonnic i osób konsekrowanych

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony