Obchody 600-lecia Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej Częstochowa, Polska

18-19 czerwca 1983 r.

Z Niepokalanowa papież udał się do Częstochowy, gdzie spotkał się z niepełnosprawnymi i ich opiekunami  oraz księżmi diecezjalnymi i zakonnicami w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny, witany przez bp. Stefana Barełę.

W rozważaniach po Apelu Jasnogórskim, przeznaczonych dla zgromadzonej tam młodzieży, papież wzywał opieki Najświętszej Maryi Panny słowami „Matko Jasnogórska, która dana nam jesteś przez Opatrzność ku obronie narodu polskiego, przyjmij dzisiejszego wieczoru ten Apel młodzieży wespół z papieżem Polakiem i pomóż nam trwać w nadziei. Amen”.

Natomiast podczas homilii mszalnej na Jasnej Górze mówił o wolności „danej”, ale i zarazem „zadanej” w wymiarze osobistym, ale także „wymiarze wolności narodu”, „Naród jest prawdziwie wolny, gdy może kształtować się jako wspólnota określona przez jedność kultury, języka, historii. Państwo jest istotnie suwerenne, jeśli rządzi społeczeństwem i zarazem służy dobru wspólnemu społeczeństwa i jeśli pozwala narodowi realizować właściwą mu podmiotowość, właściwą mu tożsamość”. „Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha – naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza, tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć”.

19 czerwca wieczorem podczas spotkania z mieszkańcami Częstochowy i piel­grzymami Jan Paweł II powierzył naród polski opiece Pani Jasnogórskiej, a papieskie prze­mówienie wygłoszone przed Apelem Jasnogórskim miejscami miało kształt modlitwy do Matki Najświętszej. Na Jasnej Górze papież pozostawił jako wotum za ocalenie i powrót do zdrowia pas sutanny, przestrzelony 13 maja 1981 r., podczas zamachu na jego życie na placu św. Piotra. W apelu jasnogórskim przywołał słowa kard. Augusta Hlonda wypowiedziane w 1948 roku: „Zwycięstwo gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”.

Kolejność wydarzeń:

18 czerwca

  • Spotkanie w Częstochowskiej bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny z niepełnosprawnymi i ich opiekunami  oraz księżmi diecezjalnymi i zakonnicami.
  • Wygłoszenie na Jasnej Górze przemówienia do wiernych diecezji szczecińsko-kamieńskiej i modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu.
  • Msza święta celebrowana pod przewodnictwem pry­masa Polski kardynała Józefa Glempa przez duszpasterzy akademickich z całego kraju.
  • Apel Jasnogórski Jana Pawła II wraz z młodzieżą.

19 czerwca

  • Spotkanie Jana Pawła II ze wspólnotą paulińską.
  • Obchody 600-lecia Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej: Ojciec Święty odprawia sumę pontyfikalną w koncelebrze i asyście kardynałów, arcybiskupów, biskupów polskich i zagranicznych.
  • Msza święta celebrowana pod przewodnictwem kardynała Franciszka Macharskiego koronacja przez papieża czterech wizerunków Matki Bożej – z Zielenic, Brdowej, Lubaczowa  i Stoczka Warmińskiego.
  • Plenarne posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski w bibliotece klasztornej pod przewodnictwem papieża.
  • Wieczorne spotkanie Jana Pawła II z piel­grzymami i mieszkańcami Częstochowy.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony