Msza św. na Błoniach krakowskich Kraków, Polska

10 czerwca 1979 r.

O godz. 10.00 hejnał z wieży Kościoła Mariackiego ogłasza przybycie papieża na krakowskie Błonia, gdzie odprawi mszę świętą pontyfikalną ku czci  św. Stanisława. Jan Paweł II przez pół godziny objeżdża sektory wypełnione rekordową, blisko dwumilionową, rzeszą wiernych. Wokół ołtarza stoją kardynałowie i biskupi z całego świata: przedstawiciele konferencji episkopatów z Austrii, Belgii, Brazylii, Czechosłowacji, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Japonii, Jugosławii, Kanady, Nowej Zelandii, NRD, RFN, Rumunii, Senegalu, USA, Szkocji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch i Dominikany Słowa powitania wygłaszają prymas Stefan Wyszyński i kardynał Franciszek Macharski. Po mszy świętej papież koronuje słynący cudami obraz Matki Boskiej z Makowa Podhalańskiego

Jan Paweł II na krakowskich Błoniach nawiązał do dziedzictwa polskości i katolicyzmu: „Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką jaką zaszczepił w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.

Słowa te wywierają wstrząsające wrażenie nawet po latach. Możemy sobie wyobrazić jak wielka musiała być ich siła wówczas, gdy skierowane były do społeczeństwa przyzwyczajonego do partyjnej nowomowy.

Po powrocie na Franciszkańską papież spotyka się z  dziennikarzami obsługujących pielgrzymkę, przemawiając po polsku, francusku, włosku i angielsku.

Po tym spotkaniu Jan Paweł II odkrytym samochodem odjeżdża na lotnisko w Balicach, pozdrawiany przez zgromadzone wzdłuż całej trasy tłumy wiernych. Na lotnisku papieża żegnają przedstawiciele rządu PRL z przewodniczącym Rady Państwa Henrykiem Jabłońskim na czele, kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, wielu biskupów i kapłanów, przedstawiciele społeczeństwa.

O godz. 17.00 samolot z Ojcem Świętym startuje w drogę powrotną do Rzymu.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony