Msza na Stadionie Dziesięciolecia Warszawa, Polska

17 czerwca 1983 r.

Na warszawskim Stadionie Dziesięciolecia Jan Paweł II nawiązał do wiedeńskiej wiktorii króla Jana III Sobieskiego i wskazał, że „naród nade wszystko musi żyć o własnych siłach i rozwijać się o własnych siłach. Sam musi odnieść to zwycięstwo, które Opatrzność Boża zadaje mu na tym etapie dziejów… Zwycięstwo natury moralnej. To ono właśnie stanowi istotę wielokrotnie proklamowanej odnowy. Chodzi tu o dojrzały ład życia narodowego i państwowego, w którym respektowane będą podstawowe prawa człowieka… Trzeba dochodzić do niego drogą wzajemnego dialogu… jedyną drogą, która pozwoli narodowi żyć pełnią praw obywatelskich i posiadać struktury społeczne odpowiadające jego słusznym wymogom; wyzwoli to poparcie, którego państwo potrzebuje…”.

Kolejność wydarzeń:

  • Papież spotyka się w Belwederze z władzami państwowymi: I sekretarzem KC PZPR, premierem gen. Wojciechem Jaruzelskim i przewodniczącym Rady Państwa prof. Henrykiem Jabłońskim. Po oficjalnej uroczystości odbywa się spotkanie papieża z generałem-premierem „przy drzwiach zamkniętych”, z udziałem prymasa Polski J. Glempa i przewodniczącego Rady Państwa, trwające dłużej niż ustalono wcześniej: 2 godz. i 20 min.
  • W kościele Przemienienia Pańskiego (OO. Kapucynów) modli się przy urnie z sercem Jana III Sobieskiego i uczestniczy we wspólnej modlitwie w intencji zwycięzcy spod Wiednia.
  • Po południu Jan Paweł II uczestniczy w spotkaniu ekumenicznym w rezydencji prymasa Polski z udziałem zwierzchników i przedstawicieli Kościołów Chrześcijańskich, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, oraz członków wspólnot żydowskich i muzułmańskich.
  • Odbiera z rąk delegacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod przewodnictwem rektora, ks. prof. Mieczysława A. Krąpca, doktorat honoris causa nadany przez uczelnię.
  • Odprawia mszę świętą przy ołtarzu usytuowanym na koronie Stadionu Dziesięciolecia w obecności półtoramilionowej rzeszy wiernych z Warszawy, archidiecezji warszawskiej i innych diecezji.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony