Msza na placu Zwycięstwa Warszawa, Polska

2 czerwca 1979 r.

We wszystkich kościołach w Polsce przybywającego do Ojczyzny papieża witało bicie dzwonów. Na lotnisku Okęcie w imieniu władz państwowych gościa witał Henryk Jabłoński, przewodniczący Rady Państwa PRL, a w imieniu Episkopatu – prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński. Z lotniska Jan Paweł II pojechał odkrytym samochodem – specjalnie przygotowanym białym starem do archikatedry św. Jana Chrzciciela. Powitany przez prymasa po krótkiej modlitwie przemówił do zebranego tam duchowieństwa archidiecezji warszawskiej, a następnie przeszedł do pobliskiego kościoła Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, by spotkać się ze zgromadzonymi tam siostrami zakonnymi.

Kolejnym etapem była wizyta w Belwederze. Papież spotykał się tam z przedstawicielami najwyższych władz PRL w szczególności z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem.

O godz. 16.00 czcigodny gość przybył na Plac Zwycięstwa – miejsce pierwszej w czasie tej wizyty mszy świętej. W słynnej już homilii padły słowa, na które tłum wiernych zareagował piętnastominutową owacją: – „Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi”. Ojciec Święty zakończył homilię wołaniem: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

Słowa te wywierają silne wrażenie nawet po latach. Jakże wielka zatem musiała być ich siła wówczas, gdy skierowane były do społeczeństwa przyzwyczajonego do partyjnej nowomowy. Nic więc dziwnego, że historycy przypisują tej pielgrzymce zasadnicze znaczenie przy tworzeniu się ruchu „Solidarności” w roku 1980.

 

Kolejność wydarzeń:

  • Lądowanie w Warszawie, na lotnisku Okęcie. Oficjalne powitanie papieża przez władze państwowe i kościelne.
  • Modlitwa w archikatedrze św. Jana Chrzciciela i przemówienie do duchowieństwa archidiecezji warszawskiej.
  • Spotkanie  z siostrami zakonnymi w kościele Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy.
  • Spotkanie w Belwederze z przedstawicielami najwyższych władz PRL z Edwardem Gierkiem i Henrykiem Jabłońskim na czele.
  • Msza na Placu Zwycięstwa.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony