Wydarzenia

Msza św. w Katedrze i spotkanie z biednymi z dzielnicy "Los Minas"

25-26.I.1979 r.

Msza św. w Katedrze Santo Domingo oraz spotkanie z biednymi ludźmi, żyjącymi w dzielnicy "Los Minas"

Przemówienie w sanktuarium Guadalupe

26-27.I.1979 r.

Przemówienie do duchowieństwa i osób konsekrowanych Meksyku w sanktuarium Guadalupe

Otwarcie III Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej

28.I.1979 r.

Przemówienie do biskupów podczas III Konferencji Generalnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej

Przemówienie do chrześcijan Bahamów

01.II.1979 r.

Jan Paweł II pozdrowił mieszkańców Bahamów witając ich wśród wspólnoty narodów

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony