Wydarzenia

Wizyta na Jasnej Górze

04-06.VI.1979 r.

W Częstochowie Jan Paweł II dokonał uroczystego oddania Narodu, Kościoła polskiego i powszechnego „Wielkiej Boga-Człowieka Matce, Najświętszej Dziewicy i Pani Jasnogórskiej…”.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony