Wydarzenia

Wizyta na Jasnej Górze

04-06.VI.1979 r.

W Częstochowie Jan Paweł II dokonał uroczystego oddania Narodu, Kościoła polskiego i powszechnego „Wielkiej Boga-Człowieka Matce, Najświętszej Dziewicy i Pani Jasnogórskiej…”.

Obchody 600-lecia Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej

18-19.VI.1983 r.

W Częstochowie podczas kolejnego apelu jasnogórskiego papież przywołał słowa kard. Augusta Hlonda wypowiedziane w 1948 roku: „Zwycięstwo gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony