Wydarzenia

Powitanie i msza święta w parku Boston Common

01.X.1979 r.

Na lotnisku w Bostonie papież został przywitany przez żonę prezydenta Rosalynn Carter, wraz z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego, Zbigniewem Brzezińskim.

Przemówienie w siedzibie ONZ

02-03.X.1979 r.

Kulminacyjnym momentem pobytu Jana Pawła II w Nowym Jorku było przemówienie na Sesji Zgromadzenia Ogólnego w siedzibie ONZ.

Msza święta w parku Logan Circle

03-04.X.1979 r.

W Filadelfii, w parku Logan Circle Jan Paweł II odprawił mszę świętą dla około 1,5 mln wiernych.

Msza święta dla farmerów

04.X.1979 r.

Wizyta w Des Moines na Środkowym Zachodzie nie była planowana w pierwotnej trasie pielgrzymki papieskiej.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony