Beatyfikacja 16 męczenników Manila, Filipiny

18 lutego 1981 r.

Głównym akcentem pielgrzymki była msza święta beatyfikacyjna Lorenza Ruiza i jego 15 towarzyszy. Były to ofiary antykatolickich prześladowań w Japonii w latach 1633-37. Ruiz, dominikanin i misjonarz, został pierwszym błogosławionym filipińskim (jego towarzysze pochodzili z Japonii, Hiszpanii, Francji i Włoch). Warto dodać, ze była to pierwsza ceremonia beatyfikacyjna odbyta poza Rzymem czy Awinionem, czyli poza siedzibami papieży. Milionowi Filipińczyków zgromadzonych na tej uroczystości w parku Luneta, Jan Paweł II przypomniał słowa Ruiza skierowane do japońskiego sądu, który miał go skazać: „Gdyby moje ciało miało tysiąc żywotów, chciałbym oddać je wszystkie, gdybyście zmuszali mnie, bym odwrócił się od Chrystusa”.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony