Publikacje

Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie ● „Les chrétiens du Moyen-Orient”

W 2013 roku Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Instytut Papieża Jana Pawła II, przy wsparciu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wydały publikację pt. „Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie” ● „Les chrétiens du Moyen-Orient”.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony