Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie ● „Les chrétiens du Moyen-Orient”

Książka prezentuje treść wystąpień konferencji naukowej „Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie”, która się odbyła 29 maja 2013 roku w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Głównym prelegentem był Jego Eminencja kardynał Béchara Boutros Raï, maronicki patriarcha Antiochii, który wystąpił z referatem „Sytuacja chrześcijańskich Kościołów Bliskiego Wschodu w perspektywie Kościoła powszechnego”. Jego głos uzupełnili polscy naukowcy oraz znawcy tematu. Publikacja zawiera francuską i arabską wersję językową. Wydawcami książki są Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Instytut Papieża Jana Pawła II, przy wsparciu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony