„Brama do wolności”. III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

W grudniu 2012 roku Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Instytut Papieża Jana Pawła II wydały publikację pt. „Brama do wolności”. III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski / „Puerta hacia la libertad”. III peregrinación de Juan Pablo II a Polonia. Książka zawiera materiały z konferencji „Brama do wolności”, która odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich w maju 2012 roku.

Wydawnictwo zostało podzielone na cztery części, które otwiera list J.E. kardynała Kazimierza Nycza. W dziale dotyczącym międzynarodowego kontekstu III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski przeczytamy następujące referaty:

  • Dr Andrzej Grajewski, Pielgrzymka wielu przełomów. Międzynarodowe uwarunkowania III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
  • Prof. Gonzalo Larios Mengotti, „Miłość jest silniejsza”. Kontekst polityczny wizyty Jana Pawła II w Chile.
  •  O. dr Tomasz Szyszka, Znaczenie pielgrzymek papieskich dla przemian społecznych w krajach Ameryki Łacińskiej (Boliwia, Ekwador, Peru).
  • Red. Grzegorz Polak, Dlaczego Jan Paweł II rozmawiał z dyktatorami?

W części drugiej zostało zaprezentowane wspomnienie Haliny Słojewskiej-Kołodziej Jan Paweł II sternikiem okrętu dotyczące zaprojektowania i budowy słynnego papieskiego ołtarza w kształcie statku, wykorzystanego w czasie mszy świętej na gdańskiej Zaspie w 1987 roku.

Panel trzeci ukazuje przebieg i znaczenie pielgrzymki Ojca Świętego. Składają się na niego następujące teksty

  • Ks. dr Wojciech Barkowicz, Wizja wolności w papieskich homiliach z 1987 r.
  • Prof. Antoni Dudek, Władze PRL wobec III pielgrzymki Jana Pawła III do Ojczyzny.
  • Prof. Jan Żaryn, Polityczne tło pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1987 r.
  • Red. Paweł Zuchniewicz, Niespełniony program dla wolnej Polski – zapomniane przesłanie III pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

Ostatnia część została dedykowana teologicznym aspektom III pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, które referują:

  • Ks. dr Zdzisław Struzik, Wartość wolności.
  • Dr Dominika Żukowska-Gardzińska, Solidarność to znaczy jeden i drugi.

Całość publikacji zamyka tekst dr Pawła Skibińskiego „IV pielgrzymka już do wolnej Polski”. Słowo zakończenia.

Wszystkie teksty składające się na wydawnictwo są prezentowane w dwóch językach: polskim i hiszpańskim.

Publikacja została także uzupełniona o zdjęcia i infografiki obrazujące pielgrzymkę papieską w 1987 roku oraz przebieg majowej konferencji.

 Treść „Bramy do wolności”. III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski dostępna jest nie tylko w postaci książkowej, ale także na płycie CD, wydanej równolegle przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony