Publications

Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie ● „Les chrétiens du Moyen-Orient”

W 2013 roku Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Instytut Papieża Jana Pawła II, przy wsparciu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wydały publikację pt. „Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie” ● „Les chrétiens du Moyen-Orient”.

Museum of John Paul II and the Primate. All rights reserved 2014. web design