Biographies

Jan II Kazimierz Waza

(1609-1672)

Józef Wójcik

Kapłan diecezji radomskiej; w latach 60. i 70. ubiegłego wieku uznawany był za „wroga PRL nr 1”. W dwa miesiące po święceniach w 1958 r. został skazany na więzienie...

Edmund Wojtyła

Brat Jana Pawła II. Edmund Antoni Wojtyła urodził się 28 sierpnia 1906 r. w Krakowie. Uczęszczał do szkoły im. Stanisława Jachowicza w Wadowicach, gdzie był prymusem.

Karol Wojtyła (senior)

Ojciec Karola (Jana Pawła II), podoficer armii austro-węgierskiej, a następnie oficer Wojska Polskiego. Ukończył trzy klasy gimnazjum. W 1900 r. był powołany do wojska...

Emilia Wojtyłowa

Z d. Kaczorowska, matka Karola Wojtyły. Urodziła się w rodzinie rymarza Feliksa Kaczorowskiego. Ukończyła szkołę Sióstr Miłości Bożej. W 1904 r. poślubiła Karola Wojtyłę...

Jacek Woroniecki

Dominikanin, wybitny teolog i etyk, współzałożyciel i rektor KUL. Studiował w Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim nauki przyrodnicze i teologię.

Museum of John Paul II and the Primate. All rights reserved 2014. web design