Ambona z placu Zwycięstwa, 2.06.1979 r.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony