Władysław Bandurski

(1865-1932)

Biskup sufragan archidiecezji lwowskiej. Wyświęcony na kapłana w 1887 r., studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 1906 r. został konsekrowany na biskupa. W latach 1908-1914 wspierał polski ruch niepodległościowy na Chełmszczyźnie. W czasie I wojny światowej popierał czynnie Legiony Piłsudskiego wielokrotnie odprawiając msze na linii frontu. W latach 1916-1917 został internowany w Wiedniu. Od listopada 1918 r. służył jako kapelan w odrodzonym Wojsku Polskim. Brał także udział w wojnie polsko-bolszewickiej (1919-1920). Od 1920 r. był naczelnym kapelanem Wojska Litwy Środkowej, honorowym kapelanem Legionów Polskich. W II Rzeczypospolitej działał w szeregach Związku Harcerstwa Polskiego w Wilnie.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony