Stanisław Adamski

(1875-1967)

Biskup diecezji katowickiej, wyświęcony na księdza w 1899 r. W latach 1904-1918 działał w organizacjach katolickich i spółdzielczych w Wielkopolsce a w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919) był komisarzem Naczelnej Rady Ludowej, tj. powstańczego organu polskiej władzy. W latach 1919-1922 był posłem na Sejm z ramienia Narodowego Stronnictwa Robotniczego. Od 1929 r. był koordynatorem Akcji Katolickiej. W 1930 r. został biskupem diecezjalnym katowickim. Od 1939 r. pomagał więzionym i prześladowanym przez Niemców wiernym i księżom na Śląsku. W 1941 r. został deportowany przez Niemców do Generalnej Guberni. Do Katowic powrócił w roku 1945. Stanowczo sprzeciwiał się komunizacji Polski i Górnego Śląska. W latach 1952-1956 został ponownie deportowany przez komunistów poza granice diecezji. Do Katowic powrócił  nielegalnie we wrześniu 1956 r. Mimo obłożnej choroby był powtórnie wywieziony przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Ostatecznie w listopadzie 1956 r. po interwencji prymasa Wyszyńskiego powrócił na Śląsk.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony