Biogramy

Eugeniusz Bosiłkow

Pasjonista, biskup Tyrnowa, męczennik komunizmu, pierwszy Bułgar wyniesiony na ołtarze. Gdy jako kilkuletnie dziecko cudem został uratowany przed utonięciem w rzece, matka...

Ernest Bryll

Poeta, pisarz, dziennikarz, autor tekstów piosenek, dyplomata. Urodzony w Warszawie. Debiutował w roku 1958. Autor kilkudziesięciu tomów poezji, prozy i dramatów.

Julia Brystygier

Członek PPR i PZPR, agentka NKWD, od 1944 r. w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, w latach 1945-1954 dyrektor V, a następnie III Departamentu MBP.

Konstanty Romuald Budkiewicz

Proboszcz polskiej parafii p.w. św. Katarzyny w Petersburgu. Od 1922 r. został profesorem tajnego seminarium duchownego. Aresztowany, sądzony i zamordowany przez władze sowieckie.

Władysław Bukowiński

Sługa Boży, kapłan archidiecezji krakowskiej i diecezji łuckiej, duszpasterz w Kazachstanie. W czasie okupacji sowieckiej pomagał prześladowanym i więzionym.

Agostino Casaroli

Watykański sekretarz stanu, jeden z twórców watykańskiej polityki wschodniej. Po studiach na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie przyjął święcenia kapłańskie w 1937 r. Ukończył...

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony