Biogramy

Julianna Wyszyńska

Urodziła siedmioro dzieci. Stefanowi, który był jej piątym dzieckiem, zdołała wpoić umiłowanie Boga i Polski.

Stanisław Wyszyński

Ojciec prymasa Stefana Wyszyńskiego, organista. Był dla Stefana oparciem w latach seminaryjnych i pierwszych latach kapłaństwa.

Zofia Maria Łuszczkiewicz

(1889-1957)

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony