Josef Beran

(1888-1969)

Sługa Boży, arcybiskup Pragi i Prymas Czech. Studiował w Pradze i Rzymie, gdzie w 1911 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Pragi był duszpasterzem, wykładał teologię pastoralną na Uniwersytecie Karola oraz pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego. W czerwcu 1942 r. został aresztowany przez Gestapo. Był więziony w Pradze, potem w Terezinie, a następnie w obozie koncentracyjnym w Dachau. W listopadzie 1946 r. Beran został mianowany arcybiskupem praskim i prymasem Czech. Po puczu komunistycznym w lutym 1948 r. odmówił podporządkowania Kościoła dyktaturze i suspendował księży otwarcie kolaborujących z reżimem. W 1949 r. ponownie został uwięziony, tym razem przez władze komunistyczne; do 1963 r. był przetrzymywany w różnych więzieniach. Lata 1963-1965 spędził na wolności, ale nie mógł przebywać w Pradze i wykonywać obowiązków biskupich. W lutym 1965 r. zezwolono mu na opuszczenie Czechosłowacji. Resztę życia spędził w Rzymie, gdzie uczestniczył w ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II oraz odebrał w 1965 r. od papieża Pawła VI nominację kardynalską. Decyzją  Pawła VI pochowany w Grotach Watykańskich, między papieżami. W 1998 r. otwarto jego  proces kanonizacyjny.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony