Jerzy Baszkiewicz

(1914-1984)

Ksiądz archidiecezji warszawskiej, jako naczelny kapelan Zgrupowania AK „Kampinos” był zwierzchnikiem ks. prof. Stefana Wyszyńskiego. Na duchownego wyświęcony podczas II wojny światowej 23 czerwca 1940 r. w archikatedrze warszawskiej przez arcybiskupa Stanisława Galla.  Jako wikariusz w Wawrzyszewie został poproszony przez ks. Wyszyńskiego, aby był spowiednikiem ociemniałych dzieci w zakładzie w Laskach. Na jego ręce ks. prof. Wyszyński (ps. Radwan III) złożył przysięgę zostając kapelanem AK. Ścigany po wojnie przez NKWD, z polecenia przyszłego prymasa Polski wyjechał do Włocławka, gdzie przez rok pracował w parafii pw. św. Jana. Po powrocie w 1946 r. do Warszawy pracował w kilku stołecznych parafiach i jako ekonom w seminarium metropolitalnym. W latach 1964-1980 był wikariuszem, a następnie proboszczem parafii archikatedralnej w Warszawie.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony