Emilia Wojtyłowa

(1884-1929)

Z d. Kaczorowska, matka Karola Wojtyły. Urodziła się w rodzinie rymarza Feliksa Kaczorowskiego. Była piątym z trzynaściorga dzieci. Ukończyła szkołę Sióstr Miłości Bożej. W 1906 r. poślubiła Karola Wojtyłę, wówczas plutonowego armii austro-węgierskiej; urodziła troje dzieci: Edmunda, Olgę i Karola. Zmarła tuż przed I Komunią św. swego najmłodszego dziecka.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony