Wirtualna podróż śladami JP2

Jan Paweł II przejął ster Kościoła katolickiego w świecie fundamentalnie podzielonym. Żelazna kurtyna wciąż niezwykle skutecznie odgradzała narody i państwa murem podejrzliwości, nieufności i wrogości. Papież uznał, że szansą na przezwyciężanie i kruszenie barier będzie jego osobiste świadectwo wiary i ufności Bożej Opatrzności. Podróżując, pragnął przywracać nadzieję, upominać się o pokój między zwaśnionymi i o wolność uciemiężonych. Będąc apostołem Chrystusa, stał się niezłomnym obrońcą godności człowieka oraz orędownikiem braterstwa między ludźmi i narodami.

Zobacz, jak Jan Paweł II usiłował coś zmienić. Czas pokazał, że jego podróżowanie miało istotny wpływ na kształt świata, w którym żyjesz teraz.

Przejdź do mapy

Zobacz eksponaty związane z prymasem Wyszyńskim

Były kapelan AK, młody i popularny biskup lubelski został w 1948 roku prymasem Polski. Sprawował swój urząd w jednym z najtrudniejszych okresów w dziejach polskiego Kościoła. Głośne non possumus w stosunku do uzurpacji władzy rozpoczęło jego heroiczny i, jak się okazało, zwycięski szlak zmagań z komunizmem. Po drodze było trzyletnie uwięzienie, konfrontacja z państwem gomułkowskim w czasie uroczystości millenijnych, list biskupów polskich do biskupów niemieckich oraz konklawe 1978 roku.

Wybór papieża Jana Pawła II uznaje się powszechnie za zwieńczenie drogi Stefana Wyszyńskiego, którego pośmiertnie uznano za Prymasa Tysiąclecia.

Przejdź do eksponatów

Zobacz i doświadcz ducha Muzeum!

Schody do papamobile

Pogrzeb Jana Pawła II

08.IV.2005 r.
Pogrzeb Jana Pawła II odbył się 8 kwietnia. Było to jedno z największych zgromadzeń w historii świata. Wzięło w nim udział około 5 milionów ludzi, w tym około 1,5 miliona Polaków.
 • Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Jan Paweł II
 • Skończmy z krytyką bliźnich! Oceniajmy w prawdzie samych siebie. Stefan Wyszyński
 • Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.Jan Paweł II
 • (...) szczęśliwy człowiek, który jest z siebie niezadowolony, bo to jest punkt wyjścia. Stefan Wyszyński
 • Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas. Jan Paweł II
 • Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, może na polityków, żadając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili. Stefan Wyszyński
 • Jesteśmy tym bogatsi im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić. Jan Paweł II
 • Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca. Stefan Wyszyński
 • Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Jan Paweł II
 • Każdy, kto chce władać państwem, narodem, Kościołem czy rodziną musi naprzód nauczyć się władać sobą. Stefan Wyszyński
 • Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia. Stefan Wyszyński

Zofia
Kossak-Szczucka

Pisarka bestselerowych powieści historycznych. W roku 1942 stworzyła Radę Pomocy Żydom „Żegota”. Więźniarka obozu w Auschwitz-Birkenau.

Newsletter

Dla wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem informacji o nowych wydarzeniach w Muzeum

Informacje

Lekcje muzealne
i grupy zorganizowane:

Tel. +48 22 201 97 14
e-mail: biuro@muzeumjp2ipw.pl

Informacja dla organizatorów wycieczek:

Tel. +48 22 201 97 14
e-mail: biuro@muzeumjp2ipw.pl

Jak dojechać

ul. Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone 2014r. wykonanie strony